Kozmetički Salon HOLLYWOOD LOOK Podgorica

SONOFOREZA

Koža predstavlja važnu zaštitnu barijeru koja sprečava penetraciju raznih egzogenih supstanci u telu sa jedne strane, ali sa druge strane i potencijalni put za prenos funkcionalnih aktivnih principa u koži i telu. Da bi bio efikasan određeni sastojak on mora da pređe zaštitni sloj kože, stratum korneum. Tako se dobijaju bolji funkcionalni i terapijski efekti, što je posebno bitno u dermokozmetici gde najveći broj broj proizvoda koji se koriste imaju velike molekule koji ne mogu da pređu barijeru površinskog sloja. Studije koje se odnose na metode penetracije stratum korneuma dobijaju sve veći eksperimentalni i klinički značaj.

Kao oblik ultrazvuka, Sonoforeza je tehnologija koja pomaže apsorpciji supstanci u koži. U suštini sonoforeza može da poveća permeabilnost kože do 800%.

Od svih metoda koji se koriste u prenošenju aktivnih supstanci u koži, sonoforeza ima mnogo da ponudi u savremenim tretmanima kože i kapilicijuma. Tehnologija korišćenja zvučnih i soničnih talasa kao oblik tretmana prisutna je duže vreme, ali pretežno korišćena kao terapijski tretman za dublje slojeve u fizioterapiji.

Upotreba sonoforeze u tretmanima kože i kapilicijuma je da se obezbedi povećana permeabilnost kože. Ova *permeabilizacija* kože i kapilicijuma obezbeđuje veoma visoku apsorpciju aktivnih supstanci koje se terapeut trudi da infuzira. Rezultat je dvojan, i ekonomičnija korist terapijskog agensa i bolji odgovor aplikovanog agensa radi njegove bolje apsorpcije.

Ultrazvuk se koristio još 70-tih godina radi povećanja prodora kroz kožu, a sredinom 90-tih, sveobuhvatna istraživanja su bila sprovedena u potrazi za atraktivnijim alternativnim sistemima radi dostave lekova suprotno injekciranju i oralnoj administraciji. Brojne studije su fokusirane olakšanju transdermalne permeabilnosti različitih medicinskih supstanci npr. Insulin preko sonoforeze niskim frekvencama. U toku kliničke evaluacije efikasnosti sonoforeze, eksperimenti demonstriraju da je signifikantna frakcija (oko 30%) intracelularnih lipida stratum korneuma, bila pomerena ili odstranjena u toku aplikacije sonoforeze, povećavajući permeabilnost kože do 800%.

Da bi se razumelo kako sonoforeza funkcioniše, najpre mora da razumemo mehaniku lipidno/vodenog biosloja stratum korneuma (površinski sloj kože). Oni deluju kao glavna linija odbrane nižih slojeva dermisa. Na ovom nivou mnoge supstance sa velikom molekularnom težinom su odbijene i ne mogu da prodru kožu.

Na žalost, mnoge aktivne supstance koje se koriste u tretmanima kože i kapilicijuma predstavljaju kompleksne molekularne formacije i ne uspevaju potpuno da pređu zaštitni sloj. Sonoforeza deluje na privremeno reduciranje gustine lipida u intracelularnom domeinu bioslojeva. Ovaj prekid barijere se dešava kao rezultat kombinacije mikromehaničkog, termičkog i kavitacionog efekta sonoforeze, koji efektivno otvara intracelularne puteve, obezbeđujući da supstance veće molekularne težine bolje penetriraju. Ovi otvori nazvani lakune predstavljaju put apsorpcije raznih aktivnih principa apliciranih proizvoda.

Sonoforeza je visoko efektivan metod za povećanje permeabilnosti kože i poboljšanje efekata apliciranih proizvoda.

STVARNO JE LAKO DA ZAKAŽETE!

Zakazati sastanak